Kan de notaris een notariele akte bijsturen?


24 augustus 2009

Vraag nummer: 12877  (oude nummer: 13631)

Kan de notaris bij het opmaken van de akte, bij negen erfgenamen met gelijke erfdelen, tegen de erflater zeggen dat het beter is om bij deze negen personen maar te stoppen, omdat het anders wat veel personen zouden worden ( als het gaat om een positief bedrag van E 160.000?).
Waarop deze erflater het daarbij maar heeft gelaten, en de zus van een van de testament-executairs niets kreeg?
Ons werd namelijk door een "testament executair" gezegd dat het zo was gegaan.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Natuurlijk kan een notaris dat niet zeggen. Een testament is de wil van de erflater, niet van de notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.