Overgangsrecht legitieme portie


3 februari 2004

Vraag nummer: 8469  (oude nummer: 3933)

Hallo,

In vervolg op vraag 3614 "wilsrechten en andere vragen" stel ik u de volgende vraag.

Klopt het dat indien er een testament met ouderlijke boedelverdeling voor 2003 is opgemaakt de kinderen in het geval van een stiefouder nadeliger uit is onder het erfrecht 2003?

De zaak is als volgt. Hertrouwde ouder overlijdt en heeft in 2002 langstlevende testament opgemaakt. Hij is getrouwd met 2e vrouw en heeft 3 kinderen uit eerder huwelijk. Onder wetgeving 2002 konden kinderen legitieme portie opeisen, dat was toen 3/4 van het wettelijke deel. Als er geen testament was opgemaakt kunnen kinderen onder 2003 een wilsrecht inroepen. Legitieme portie, nu de helft, opeisen is niet zinvol omdat deze schuldig wordt gebleven. Nu er dus in 2002 een testament is opgemaakt kunnen de kinderen én geen wilsrecht inroepen én geen beroep meer doen op hun legitieme portie van 3/4 en opeisen van 1/2 heeft geen zin, aangezien ze niet onterfd zijn. Lijkt mij een niet redelijke uitkomst in een dergelijke situatie. En als ik het goed begrijp kunnen de kinderen ook geen wilsrecht inroepen als de stiefmoeder later hertrouwd?
Met vriendelijke groet,
Anoniem.

Antwoord:

Geachte heer,


De nalatenschap is voor de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht opengevallen, dus is de oude wet en het testament in beginsel van toepassing. Zo ook bepaalt het overgangswet ten aanzien van de legitieme portie. Er zitten overigens wel vervaltermijnen verbonden aan de inroeping van de legitieme portie naar oud recht.

De wilsrechten zijn mijns inziens inderdaad niet van toepassing.

Gezien de complexheid van de materie zou ik een afspraak maken bij een notaris voor een informatief gesprek.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn