Vruchtgebruik ouderlijke boedelverdeling


18 december 2009

Vraag nummer: 13320  (oude nummer: 14618)

Geachte,
Mijn ouders waren in gemeenschap van goederen gehuwd. Mijn vader is nog in leven.
Mijn moeder is overleden en heeft een zogenaamd langstlevende testament opgesteld.
Bij mijn vader is de waarde van het vruchtgebruik bij zijn erfdeel opgeteld en bij alle kinderen is deze voor gelijke delen in mindering gebracht van het erfdeel.
Kunt u mij uitleggen hoe dat zit?
Als leek lijkt het mij dat ik zeker nergens vruchtgebruik van heb en dat mijn vader juist de gebruiker is. Maar ook dat hier helemaal geen sprake is van vruchtgebruik omdat alles naar de langst levende gaat.

Vriendelijke groeten

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het kan zijn dat het een vruchtgebruik testament is. Is dat niet zo dan is het feit dat de kinderen een vordering krijgen op de langstlevende, maar die vordering zeer beperkt opeisbaar is, aanleiding om te spreken van vruchtgebruik.

Voor het overige zou ik uw vraag neerleggen bij degene die heeft aangegeven dat er sprake is van vruchtgebruik (fiscus??)

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.