Nalatenschap in frankrijk


17 februari 2006

Vraag nummer: 10068  (oude nummer: 7525)

Na overlijden van mijn moeder is haar vader overleden, in casu mijn opa. 2 broers en 3 kleinkindren zijn erfgenamen. Ik (als kleinkind) erf met mijn broer en zus 4/32 deel van een onroerende zaak waarop geen hypotheek meer rust. Uit een door een franse notaris opgestelde concept acte van verdeling staat dat mijn vader over 1/32 deel van het onroerende zaak het vruchtgebruik heeft. Mijn ouders hadden een testament op de langslevende. Op het moment dat het onroerende zaak wordt verkocht, wie krijgt dan de opbrengsten? Gaat de gehele opbrengst naar mijn vader (ivm met zijn vruchtgebruik van 1/32 deel) of wordt mijn erfdeel ook uitgekeerd?

Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zo te horen is Frans recht van toepassing en daar weet ik veel te weinig van. Bij verkoop zou naar Nederland recht het vruchtgebruik op de verkoopopbrengt (uiteraard 1/32 deel) komen te rusten. We noemen dat zaaksvervanging. Er wordt dan dus nog niet uitgekeerd!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.