verkoop huis door langstlevende


15 maart 2009

Vraag nummer: 12461  (oude nummer: 12521)

mijn moeder is overleden en mijn vader kan als langstlevende in het huis blijven wonen. Wij hebben wel een vordering op hem voor ons kindsdeel. Nu wil mijn vader het huis verkopen en met de opbrenst in het buitenland gaan wonen, Hebben wij recht op een deel van de opbrengs van deze verkoop of zijn wij feitelijk ons kindsdeel kwijt?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat hangt ervan af wat in het testament staat omtrent de opeisbaarheid van de vorderingen. Over het algemeen is de langstlevende vrij tot verkoop als er een goed langstlevende systeem is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.