Wat is precies een legaat ?


5 mei 2014

Vraag nummer: 38253

Wat is de bedoeling van een legaat in plaats van normaal delen in een erfenis voor erfgenamen, zoals broer en/of zus van een ongehuwde erflater zonder kinderen. In hoeverre is een testement waardevast ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Wat de bedoeling is geweest van degene die het testament heft gemaakt, kunt u het beste navragen bij betreffend notaris.
Een legataris is schuldeiser van de nalatenschap en hoeft dus niet mee te werken aan een verdeling. Een legataris is ook geen erfgenaam en dus in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Wel moet steeds gekeken worden of er voorwaarden zijn verbonden aan het legaat.

Een testament is in beginsel gewoon geldend totdat het is herroepen (dmv een nieuw testament).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.