legitieme portie te verminderen middels legaat?


4 maart 2010

Vraag nummer: 13614  (oude nummer: 15338)

Geachte heer/mevrouw,

Graag wil ik u de volgende vraag voorleggen.

Ik heb een beroep gedaan op de legitieme portie. De notaris/executeur deelde mij daarna (3 jaar later!) mede dat de testateur in zijn testament als volgt heeft bepaald (ongeveer):

"Indien één of meerdere nakomelingen een beroep doen op de legitieme portie, dan bepaal ik als volgt: ik legateer, niet vrij van kosten en rechten, aan deze nakomelingen een bedrag gelijk aan de legitieme portie".

Kortom: de nakomelingen krijgen het bedrag van de legitieme portie in de vorm van een legaat, met dien verstande dat een deel van de kosten voor rekening komen van de legatarissen. Volgens de executeur betreft het ook de kosten van executele.

De wet bepaalt echter in het geval van de legitieme portie dat de kosten van executele niet van invloed zijn op de hoogte van de legitieme.

De wetgever heeft indertijd bewust de testeervrijheid van de erflater beperkt door het instellen van de legitieme portie. Via voorgaande legaatconstructie wordt deze beperking van de testeervrijheid eigenlijk deels teniet gedaan. De kosten van executele kunnen namelijk behoorlijk oplopen.

Graag verneem ik dan ook of deze legaatconstructie is toegestaan/rechtsgeldig is. Hoe hiermee het beste om te gaan?

Alvast bedank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer,

Over het algemeen wordt een zodanige testamentaire bepaling naar mijn weten wel geldig geacht, als er maar geen nadere voorwaarden of lasten aan zijn verbonden. Niet vrij van rechten en kosten betekent dat er in beginsel wel erfbelasting over het legaat moet worden betaald.

Een bedrag gelijk aan de legitieme portie zou meen ik betekenen dat er berekend moet worden met inachtnening van de bepalingen omtrent het vaststellen van de hoogte daarvan. Dan zou je dus ij theorie niet tekort komen. Is het legaat anders geformuleerd, waardoor je tekort komt op je legitieme aanspraak, dan kun je mogelijk bijvorderen.

Misschien goed om nog eens met betreffende notaris te overleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.