opvragen testament


24 september 2004

Vraag nummer: 8674  (oude nummer: 4693)

1964 is mijn vader overleden toen is er akte van verdeling opgemaakt er was geen testament 24-7 dit jaar is moeder overleden met testament dit testament is en akte zijn allebij opgemaakt in breukelen niet bij zelfde notaris daar eerste niet meer leeft nu is mijn vraag: bij overlijden word er nagetrokken op de bewaarplaats van testament of er een testament is van overledene gebeurt dit ook bij de centrale bewaarplaats bij de rechtbank te utrecht als echt genoot van eerste overledene overlijd daar van eerste overledene akte van verdeling opgemmaakt is en staat in het argief dan ook uit hoeveel bladzijde deze akte bestaat en ook waneer deze daar gestald is u zou mij heel erg helpen met antwoord

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Is er een akte van verdeling gemaakt, dan is het wat die nalatenschap betreft duidelijk en afgerond.

Bij de tweede nalatenschap is uiteraard door een notaris (indien er een notaris bij betrokken was) nagegaan of er een testament is gemaakt. Deze informatie geeft het centraal testamenten register. Tevens wordt de historie van eventuele eerder testamenten aangegeven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.