vervolg op vraag moet ik nu naar de notaris


20 april 2009

Vraag nummer: 12586  (oude nummer: 12819)

Ls,

Wellicht ben ik toch niet te helder in de formulering geweest.

Feiten: Er is een samenlevingscontract, er zijn twee testamenten. In de testamenten is de volgende zinsnede opgenomen: "Maar bij het overlijden van de eerstervende wordt echter wel de grootte van het erfdeel van het kind vastgesteld" en "Het erfdeel van het kind wordt omgezet in een vordering op de langstlevende".

Vraag is nu heel specifiek:
Moet de langstlevende nu, want een van de twee is inmiddels helaas overleden, naar de notaris om deze vordering (de hoogte ervan) van het kind op zijn erfdeel
op de langstlevende vast te laten leggen of is het genoeg dat het als zodanig is beschreven in het testament?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Door het testament is de vordering ontstaan. Het testament kan vervolgens bepalen of er ook vastgesteld moet worden (bijvoorbeeld in een notaris akte) hoe hoog de vordering is!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.