Kan ik nu aanspraak maken op mijn erfdeel?


2 oktober 2017

Vraag nummer: 52192

Geachte hr. V. D. Griend,
Mijn vader heeft in 1992 een langstlevend testament gemaakt, waarin is opgenomen dat bij een permanente vestiging van mijn moeder, in een verzorgingstehuis haar vruchtgebruik eindigt. Mijn vader is in 1995 overleden en mijn moeder is nu opgenomen met zware dementie in een verzorgingstehuis. Mijn zuster is financieel gemachtigd en deelt niets. Verstandhouding is matig. Kan ik nu volgens het testament aanspraak maken op mijn erfdeel, dat vrij is gekomen na het overlijden van mijn vader? Of gaat het geld van ons nu naar het verzorgingstehuis. En wie moet er wat doen?
Groeten,
Henk Mellink

Antwoord:

Geachte heer,

Van belang is de tekst van het testament. Indien de kinderen de zogenoemde bloot-eigenaren (hoofdgerechtigden) zijn en de langstlevende de vruchtgebruiker, dan staat er doorgaans ook wanneer het vruchtgebruik eindigt. Of het vruchtgebruik is beeindigd, kan ik vanaf deze plaats niet vaststellen.
Indien het is geeindigd, dan is het bloot-eigendom van kinderen (in beginsel) aangewassen tot vol eigendom. Ten aanzien van dat eigendom geldt in beginsel de financiele machtiging niet, want dat behoort niet tot het vermogen van uw moeder.
Ik raad u (samen) aan naar een notaris te gaan om te laten onderzoeken en vast te stellen of en zo ja op welke wijze het vruchtgebruik is geeindigd en voorzover van toepassing dat te verwerken bij het kadaster en/of betreffende bankinstelling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.