afwijken van het testament


12 juni 2004

Vraag nummer: 8577  (oude nummer: 4412)

De moeder van mijn man is 4-6 overleden. Zij was in 1990 voor de tweede keer getrouwd. Na haar overlijden is het testament geopend. Daaruit blijkt dat haar 2e man, =haar weduwnaar, alleen vruchtgebruik zal hebben van de kindsdelen. Bij elkaar zijn er 5 kinderen. 2 van de moeder en 3 van de nu weduwnaar uit een vorig huwelijk. Alle kinderen zijn het erover eens dant hun stief-vader recht van gebuike n beheer moet krijgen. Dit zou ook volgens de wens vande nu overleden stief-moeder zijn. Bij het laten opmaken van het testament hebben beide deze regeling niet zo begrepen. De intentie beiderzijds was dat de langstlevende partner totaal gebruik en beheer van alles zou hebben, de kinderen hun kindsdeel niet zouden kunnen opeisen. Wat is de beste ne snelste weg om het zo te tregelen dat mijn stief/schoonvader over alles vrijelijk kan beschikken?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien iedereen het ermee eens is, dan zou mogelijk besloten kunnen worden om enigszins af te wijken van het testament en zodanig te verdelen als volgens iedereen de wens was. Daarvoor is het zeer aan te raden een notariele akte te laten opstellen om één en ander vast te leggen. Op naar de notaris dus. Dan kan ook meteen de fiscale consequenties worden bezien.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.