erfenis buitenechtelijk kind en nichtjes


30 januari 2006

Vraag nummer: 9969  (oude nummer: 7370)

Geachte heer,
Mijn oom Jan , stond er absoluut op om na zijn dood in alle stilte begraven te worden op het kerkhof van het dorpje in de Provence waar hij een buitenverblijf had. Hij was naar de notaris getrokken om een testament te maken. Te dier gelegenheid was ter sprake gekomen wie daar moest voor zorgen en aan wie hij zijn niet onaardig vermogen wilde laten toekomen..
Oom Jan had verteld dat dat voor ons zijn twee nichtjes was. Hij had zich na de dood van onze vader zijn enige broer wat om ons bekommerd, omdat wij zijn enige familie waren en van ons ook de nodige genegenheid kreeg. De notaris had daarop in het testament geschreven dat de nalatenschap ab intestato zou worden vererfd.
Oom Jan is omgekomen ten gevolge van een spectaculair vliegtuigongeval in de Andes. In de krantencommentaren was toen gealludeerd op het behoorlijke fortuin dat oom Jan vooral de laatste jaren had vergaard. Daarop is een zekere Irma komen beweren dat ze jaren geleden een korte relatie gehad had met oom Jan en van hem een dochtertje had van twaalf jaar, Nancy. Zij eist de nalatenschap op van onze oom. Wanneer wij de nichtjes weigeren die aanspraken te erkennen, vraagt en verkrijgt ze dat het stoffelijk overschot van oom Jan wordt ontgraven om een DNA-test mogelijk te maken. Hieruit blijkt dat oom Jan inderdaad de vader is van Nancy. Wij de nichtjes vragen uw raad wat kunnen we doen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Op zich kunt u aan de procedure van vaststelling van het vaderschap niet zoveel doen. Eerst moet vastgesteld worden dat het testament, het laatst geldende testament is. Is dat zo en zijn de wettelijke erfgenamen (ab intestaat) tot erfgenaam benoemd, dan zal eerst vastgesteld moeten worden wie dat dan zijn. Vaststelling van het vaderschap heeft terug werkende kracht, dus werkend vanaf de geboorte van betreffend kind.

Zolang dat loopt, kunt u dus eigenlijk niet veel doen. Soms is het dus "beter" om de erfgenamen met naam en toenaam te noemen, dat kan een stuk duidelijker zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.