Hoe kan een legataris zien of hij/zij een legaat ontvangt ?


28 januari 2014

Vraag nummer: 37171

Waar en bij welke instantie kan de legataris nagaan wat zijn legaat inhoudt?

Antwoord:

Geachte heer,

Een legaat komt niet zomaar uit de lucht vallen, die staat vermeld in een testament. Het testament is dus doorslaggevend over de inhoud van betreffend legaat. De notaris die het testament heeft opgesteld zou u verder kunnen helpen. Indien u (een kopie van-) betreffend testament hebt, dan kan ook een andere notaris of adviseur u informatie geven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.