Geldt Frans erfrecht als voorschot?


9 januari 2005

Vraag nummer: 8968  (oude nummer: 5332)

Vader is overleden en was voor de tweede keer getrouwd. Zijn tweede vrouw heeft geen kinderen. In het testament is het Nederlandse erfrecht is van toepassing verklaard. Het testament bepaalt een ouderlijke boedelverdeling. Het Franse erfrecht bepaalt dat 25% naar de echtgenote gaat en dat zij geen optie heeft op het vruchtgebruik van het deel van de kinderen indien het niet tevens haar kinderen betreft. Het lijkt er dus op dat 75% van de waarde van het huis in Frankrijk direct verdeeld zal gaan worden. Wordt dit deel bij de verdeling van de rest van de boedel als een voorschot beschouwd, zodat uiteindelijk de gehele boedel, dus inclusief de waarde van het huis in Frankrijk, verdeeld wordt volgens de Nederlandse verdeelsleutel?

Antwoord:

Geachte heer,

Internationaal familierecht is nooit eenduidig. Ik kan u dus ook geen uitsluitsel geven. Naar mijn weten wordt de rechtskeuze voor het nederlands recht in frankrijk niet gehonoreerd wat onroerend goed betreft. Welke consequenties dat heeft kan ik niet goed overzien. Daarvoor zou u een specialist moeten raadplegen.

Volgens het nederlands erfrecht en het testament wordt de langstlevende enig eigenaar en krijgen de kinderen een beperkt opeisbare vordering.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.