beperking vruchtgebruik aandelen


10 december 2004

Vraag nummer: 8859  (oude nummer: 5148)

Een man heeft vruchtgebruik van aandelen van zijn overleden echtgenote.
Samen bezitten ze ca. 100% van de aandelen in de diverse vennootschappen De overblijvende man heeft alle zeggenschap. Kan de man middels zijn vruchtgebruik op de aandelen alle dividenden opstrijken welke uitbetaald worden of moet hij bijvoorbeeld de opgepotte winsten in de vennootschappen ten tijde van het overlijden van de echtgenoote voor de uiteindelijke erfgenamen in tact laten. De uiteindelijke erfegenamen van de echtgenoote zijn geen kinderen van de man!.

Bij voorbaat dank voor Uw reactie

Antwoord:

Geachte heer,

Tja, dat hangt af van de bepalingen waaronder het vruchtgebruik is gevestigd. Vruchtgebruik betekent is beginsel in stand houden van het vermogen. Zaakvervanging is van toepassing (kortgezegd: datgene wat in de plaatskomt van het vruchtgebruikvermogen valt ook weer onder het vruchtgebruik). Mij lijkt dat dividend een vrucht is dus opgemaakt kan worden. Opgepotte winsten (dus geen winstvaststelling/bestemming) natuurlijk niet, want die zitten nog in de vennootschap, dat wil zeggen: daardoor zijn de aandelen meer waard geworden.

Bij vestiging van het vruchtgebruik kan de bevoegdheid tot vervreemding (verkoop) en zelfs vertering (opmaken) gegeven zijn. Dat kan ik zo niet beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.