Legataris & inzage testament


26 augustus 2010

Vraag nummer: 13888  (oude nummer: 15983)

Geachte heer, mevrouw

Ik word genoemd als legataris in het testament van mijn kinderloze Oom die weduwnaar is.

De executeur meldt mij tevens dat ik geen erfgenaam ben en dus geen inzicht kan krijgen in het testament.

Is dit werkelijk het geval? Mijn naam wordt immers genoemd in het testament dus ik ben belanghebbende (net zoals de andere neven en nichten).

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

een legataris heeft recht op inzage voorzover het het legaat betreft. Daarnaast moet een legataris weten bij wie die kan aankloppen, dus mij lijkt dat ook de gegevens van de erfgename/executeur aan de legataris bekend moet zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.