aansprakelijk bij schulden??


6 april 2012

Vraag nummer: 28043

Ben 24 jaar getrouwd geweest in gemeenschap van goederen. Er zijn vier kinderen geboren, allen nog in leven. In 2002 is voor ons beiden individueel een testament opgesteld. In het testament van mijn toenmalige huwelijkspartner word ik aangeduid als de rechthebbende echtgenoot. In 2006 volgt scheiding..!!!... Sindsdien GEEN contact meer met mijn voormalige vrouw. Mijn ex-vrouw is overleden d.d. 27 maart 2012 met achterlating van heel veel schulden..!!!.. In het testament van 2002 sta ik echter nog genoemd als 'echtgenoot' met naam en verdere info. VRAAG: In hoeverre ben ik nog aansprakelijk voor de wet op erfrecht?? Moet ik op enigerlei wijze actie ondernemen?? *Van de vier kinderen heeft mijn oudste dochter alle handelingen op zich genomen en daarvoor haar handtekening gezet. Dank u vriendelijk voor de te nemen moeite, Met hoogachting, J. van den Elzen

Antwoord:

Geachte heer,

De wet gaat ervan uit dat indien er in een testament een echtgenoot wordt benoemd als gerechtigde (ten tijde van het maken was erflater gehuwd), dan vervalt deze beschikking ten behoeve van betreffende echtgenoot door echtscheiding, tenzij het testament uitdrukkelijk anders bepaalt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.