Legaat en fiscus


8 september 2003

Vraag nummer: 8011  (oude nummer: 3024)

Geachte heer Van de Griend,
In het testament van mijn onlangs overleden moeder staat het volgende legaat onder vermelding van 'af te geven casu quo uit te keren en vrij van rechten en kosten':
"Aan mijn zoon ***** een extra bedrag van totaal 18.000,00 gulden (nu euro 8.168,04) vanwege de door hem verleende 'hand- en spandiensten' in en rond mijn huis".
Dit gaat over de periode van 1989 tot en met 1994.
Nu hoor ik van de notaris dat dit legaat door de fiscus gezien zal worden als 'inkomsten uit arbeid' waarover dus alsnog inkomstenbelasting betaald zou moeten worden. Heeft deze notaris hierin gelijk en valt een dergelijk legaat dus alsnog onder belastingheffing (in welke vorm dan ook)? Is het niet zo dat over dit legaat ook al successierechten betaald moeten worden en dat een nog te heffen 'inkomstenbelasting' (ook gezien de periode waarover het bedoeld is) hier geen rol zal of kan spelen? Mijn dank voor uw antwoord.
Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer,

Heel eerlijk moet ik bekennen geen definitief antwoord te kunnen geven op uw vraag. Mij lijkt dat inderdaad mogelijk zowel inkomstenbelasting en successiebelasting verschuldigd kan zijn. In sommige gevallen kan de verschuldigde inkomstenbelasting als aftrekpost dienen voor het successierecht. Met name speelt dit bij overlijden van een ondernemer.

Het legaat is vrij van rechten en kosten. Dat betekent dat de legataris (uw broer) geen successiebelasting daarover hoeft te betalen. De successiebelasting wordt dan door de nalatenschap betaald en zal hoger zijn dan dat uw broer het wel zou betalen. Dit laatste omdat de fiscus ook het voordeel dat uw broer heeft omdat hij geen belasting over het legaat hoeft te betalen belast met successierecht.

Mij lijkt raadzaam dat u contact opneemt met de Belastingdienst (belastingtelefoon) om daar uw concrete vraag te stellen.

Het korte bestek van deze rubriek laat helaas niet toe dat ik u hierover verder kan informeren. Het spijt mij.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.