voogd/bewindvoerder


6 januari 2004

Vraag nummer: 8323  (oude nummer: 3699)

Mijn schoonzus, die in Februari overleden is, heeft in haar testament laten zetten dat al haar bezittingen naar haar enige zoon gaan. Tevens is vermeld dat hij op zijn vijfentwintigste over het geheel mag beschikken.
Mijn vrouw is voogd van haar neef.
Doordat mijn schoonzus niet alles evengoed afgehandeld heeft, zijn wij nu met rechtzaken bezig over de erkenning van de vader. Verder dient het kind een psychiater te bezoeken, die slechts gedeeltelijk door de ziektekostenverzekering gedekt wordt.
Gemaakte kosten dienen door ons betaald te worden, hetgeen ons niet geheel redelijk lijkt.
Kan men een verzoek bij de rechtbank indienen
om (Bijvoorbeeld de psychiater kosten) uit zijn eigen vermogen telaten betalen?

Bij voorbaat dank voor u antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

Door het overlijden is betreffende zoon dus enige erfgenaam geworden. De schulden van zijn moeder zijn daarmee zijn schulden geworden. Is er sprake van een in het testament vastgesteld meerderjarigenbewind, dan geldt het bewind natuurlijk alleen het geerfd vermogen en niet het eigen vermogen (dat zoon al had). Bij minderjarigen betreft het beheer op basis van het voogdijschap het gehele vermogen van betreffende zoon.

Aansprakelijkheid aan de kant van een wettelijke vertegenwoordiger (voogd/bewindvoerder) voor schulden van de ander ligt niet voor de hand, maar kan mogelijk anders zijn, m.n. als er twee of meer voogden zijn. Als er meer één voogd is dan is de aansprakelijkheid zeer beperkt en is dus het door u gesuggereerde verzoek aan de rechtbank reeel.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.