legaat niet uitbetaald


11 april 2012

Vraag nummer: 28066

er is door een overbuurvrouw, die ik verzorgd heb tot aan haar overlijden, een geldlegaat aan mij toegekend. de ex.testamentair heeft mij schriftelijk medegeeld dat het geldbedrag uit de verkoop van het woonhuis moet komen. aangezien het woonhuis nog niet verkocht is, wordt het bedrag niet uitbetaald. de erfgenamen zijn stichtingen voor goede doelen, zoals we vernomen hebben. er is een bod op het huis geweest, maar afgewezen. de termijn van een jaar na overlijden (13 maart 2011) is reeds verstreken. vraag 1; hebben wij inzage in het testament ? vraag 2: kunnen wij de erfgenamen aanspreken op het niet uitbetalen van het geldlegaat? vraag 3: de correspondentie loopt via de ex.testamenteur.

met vriendelijke groet, l.c.tersteeg

Antwoord:

Geachte heer,

Allereerst mijn excuses voor deze late reactie. Als legataris ben je schuldeiser van de nalatenschap, dus dienen de erfgenamen daaraan te voldoen. In sommige gevallen is het begrijpelijk dat het nog niet kan worden afgegeven omdat betreffende gelden uit verkoop moeten komen.Een termijn in het testament moet in eerste instantie worden nagekomen, maar uit rechtspraak blijkt dat in sommige gevallen deze termijn geen 'fatale' termijn is. Inzage in het testament geldt over het algemeen voor het gedeelte van het testament dat van belang is voor de legataris. Mij lijkr dat goed overleg met de executeur wel van harte is aan te bevelen. Uiteraard kan het ook van belang zijn om toch even langs uw eigen notaris te gaan voor nader advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.