Hoe achterhalen we een onbekend legaat?


6 oktober 2018

Vraag nummer: 56308

Mijn vader is 2 jaar geleden overleden .Wij hebben als kinderen alle 4 een brief van de notaris gehad waarin stond dat de totale erfenis 200000 euro was ; voor ieder kind 42000 en EN een legaat van 32 000.Toentertijd hebben we vreemd genoeg geen van allen dat legaat in de gaten gehad.Mijn moeder heeft als langstlevende het vruchtgebruik en voor ons was de brief meer een administratieve afhandeling.Nu ik de brief weer onder ogen kreeg viel t me echter opeens op dat er sprake is van een legaat en dat er niet bij vermeld wordt voor wie of wat dat is / was bestemd..Mijn moedee van 91 weet t niet.Kunnen we dat nog achterhalen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien destijds een notaris een brief heeft gestuurd, dan lijkt het me aan te bevelen betreffende notaris of zijn/haar opvolger een brief te sturen met het verzoek om informatie daarover. Het testament waarin het legaat is opgenomen kan op deze manier ook worden opgevraagd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.