Consequenties verwerpen/plaatsvervulling


19 april 2005

Vraag nummer: 9216  (oude nummer: 5887)

Een oom van mij zonder kinderen is overleden. Hij was eerder getrouwd met een zus van mijn moeder.
Hij heeft een testament gemaakt waarin (o.a.) staat:
"Ik benoem tot mijn enige erfgenamen, te zamen en voor gelijke delen de kinderen van mijn broers en zuster, alsmede de kinderen van de zusters van mijn overleden echtgenote, of, zo één of meer hunner vóór dan wel gelijktijdig met mij mocht(en) zijn overleden in de plaats van de vooroverledene(n) degene(n) met wie de vooroverledene(n) ten dage van zijn/hun overlijden was/waren gehuwd."
Ik ben als zoon van een zus van zijn overleden echtgenote een van de (32) erfgenamen.

De notaris die de nalatenschap afwerkt heeft een brief geschreven aan alle erfgenamen met daarin aangegeven dat ze kunnen kiezen uit zuiver aanvaarden, beneficicair aanvaarden en verwerpen. T.a.v. 'Verwerpen' schrijft hij o.a.: " Uw eventuele kinderen komen dan in uw plaats. Wanneer u geen kinderen heeft, komt het erfdeel ten goede aan de overige erfgenamen."
Vraag 1: Is dit correct? In het testament zijn de kinderen van de genoemde erfgenamen niet als erfgenaam genoemd. Dus ik zou denken dat als ik de erfenis verwerp, die niet wordt doorgeschoven naar mijn kinderen, maar rechtstreeks naar de overige erfgenamen. Graag uw visie hierop.

Hiermee direct samenhangend: Eén van de kinderen van een zus van zijn overleden echtgenote is eerder dan de erflatende oom overleden. Nu is die neef getrouwd geweest, heeft kinderen gekregen, en is daarna gescheiden. Dus de situatie bij diens overlijden was dat hij niet (meer) gehuwd was op dat moment. Nu zijn diens kinderen volgens de notaris geen erfgenamen. Dat klopt volgens mij ook. Vraag 2: Mijn vraag is, of daaraan iets te doen is, zodanig dat de kinderen samen wel voor één erfdeel in aanmerking komen.

Alvast bedankt voor de reactie.
Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Volgens de wet worden afstammelingen van een kind, broer, zuster, opa of oma VAN DE OVERLEDENE bij plaatsvervulling tot erfgenaam geroepen. Vererpen heeft inderdaad tot gevolg dat er sprake is van plaatsvervulling, maar ik denk niet in de door u geschetste omstandigheid. Ik zou dat nog een keer navragen bij de notaris.

Voor uw tweede vraag is vrees ik geen oplossing behalve schenken. Daar zal de fiscus blij mee zijn, dus het is de vraag of dat wel een oplossing is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.