afhandeling testament


20 oktober 2016

Vraag nummer: 47831

Onze schoonzus is executeur bij het afhandelen van het testament van haar man. Dit duurt al een jaar. Geen openheid naar de kinderen van haar echtgenoot (zij is niet de moeder) alles wat in het testament stond , zoals beschrijving van goederen en opgeven van de bankrekening op de dag van overlijden wordt tot nu toe genegeerd. Is er een wettelijke termijn en wat zijn mogelijkheden van de nabestaanden (kinderen) tot het laten naleven van bepalingen in het testament.???

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een executeur moet inderdaad informatie verschaffen aan de erfgenamen en is uiteindelijk ook gehouden rekening en verantwoording af te leggen. Misschien goed om eens langs een notaris te gaan voor nadere informatie en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.