onverwachte vordering


14 juli 2009

Vraag nummer: 12814  (oude nummer: 13433)

3 jaar na overlijden van mijn moeder, krijg ik als executeur testementair een onverwachte vordering van 15000 Euro, terwijl ik de erfenis mijns inziens al heb afgewikkeld, successierecht etc heb betaald, en heb verdeeld.
Ik had ook geen reden om aan te nemen dat er nog eventuele schulden waren.
Wat nu ??

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als eerste dient lijkt mij vastgesteld te worden of de vordering juist is en of die door verjaring niet is vervallen (kans is misschien niet zo groot, maar toch de moeite om te onderzoeken).

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.