Executeursloon


13 oktober 2008

Vraag nummer: 12053  (oude nummer: 11437)

In het testament heeft iemand iemand bepaald dat het executeursloon € 500,- bedraagt. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan de wettelijke 1%-regeling. Mag de executeur zich beroepen op deze 1%-norm of is het testament bepalend ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Het testament is bepalend. De executeur heeft ook de mogelijkheid zijn/haar benoeming te weigeren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.