executeurs in de fout???


22 januari 2006

Vraag nummer: 9944  (oude nummer: 7329)

In het testament van mijn moeder heeft zij bepaald dat mijn 4 broers na haar overlijden als executeurs werden aangesteld. Volgens het testament zijn de executeurs verzorgers mijner begravenis of crematie. Zij mogen de nalatenschap in beheer nemen en zo nodig goederen verkopen om de schulden te betalen. Om iets te verkopen moeten ze in overleg met de andere erfgenamen treden maar hebben daarvan geen toestemming nodig. Mijn moeder had geen schulden en ze heeft meer dan genoeg spaargeld om de lopende zaken van te betalen. Het onroerend goed is vrij van hypotheek. Het volgende is nu het geval. Mijn broers hebben zonder overleg met de andere erfgenamen het huis van onze te koop gezet enmin of meer verkocht. ik ontving een voorlopig koopcontract opgesteld door de aspirantkoper thuis. Ik heb hierover helemaal niks van mijn broers gehoord. Voor dit alles is gebeurt hebben ik hun nog een brief gestuurd met nogmaals hun taak als executeurs, hun antwoord was dat ze mochten doen wat ze wilden en ons ( mijn 2 zussen en ik ) voor wat dan ook niet nodig waren. Geen discussie mogelijk dus. Maar goed er ligt hier nu een voorlopig koop contract met erg veel ontbindende voorwaarden door koper opgesteld. Mijn zussen en ik zijn het hier niet mee eens maar wat moeten we doen? We hebben in Juni 2005 al een keer een advies gesprek gehad bij de notaris waar mijn moeder haar testament had opgesteld en daar werd gezegd dat als de broers het huis zouden verkopen zonder overleg met ons dat wij dan ook de verkopende partij waren. Ik vind dit een nogal raar gezegde want hoe kan ik nu verkopende partij zijn zonder overleg met mij? Ik hoop spoedig antwoord van u te ontvangen want ik zie zo onderhand de bomen niet meer door het bos.

Met vr. Gr. Janneke Piek-Alkema

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik snap dat u het bos niet meer ziet, want het is een zeer taaie materie, geheel gebaseerd op het nieuwe erfrecht, waar dus nog heel weinig ervaring mee is en waarover nog vrijwel geen rechtspraak is.

De bevoegdheid van de executeur is ook zo'n lastig onderwerp. Er wordt verschillend over gedacht, maar over het algemeen wordt aangenomen dat een gewone executeur (niet ook afwikkelingsbewindvoerder) alleen goederen mag verkopen ter betaling van schulden. Is dat niet het geval dat zou het dus niet kunnen/mogen. De koper kann overigens onder omstanduigheden toch uitvoering van het koopcontract eisen.

Het kan dus nog een groot probleen worden bij de uiteindelijke levering, want ik neem aan dat de notaris niet zonder toestemming van alle erfgenamen de akte zal tekenen.

Wat de notaris bedoeld is dat de executeur als vertegenwoordiger van de erfgenamen optreedt, maar dan moet de executeur natuurlijk wél bevoegd zijn tot betreffende rechtshandeling.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.