erfbelasting aanslag door de erfgenamen zelf te betalen


19 april 2016

Vraag nummer: 45896

Dank voor uw antwoord. Ik kan het nog niet loslaten. Op het aangifte formulier van de laatste door mij af te handelen erfenis kon ik op het aangifte formulier aangeven 1: dat de executeur de erfbelasting betaald of 2: de keuze aanklikken dat de erfgenamen zelf de aanslag ontvangen en zelf de erfbelasting moeten betalen. De notaris adviseert nog niets maar heeft standaard in hun testamentmodel staan dat de executeur de erfbelasting betaald. Ik wil dit niet als executeur. En ook de erflater wil dat de erfgenamen ZELF de aanslag krijgen en ZELF betalen. en die mogelijkheid geeft het belastingaangifte formulier want ik heb het zelf zo bij de laatste erfenis zo aangegeven. Heb ik het nu juist of niet?
Dus volgens mij doet executeur doet de aangifte, en indien de erflater dit wenst, vinkt aan in het aangifteformulier dat de erfgenamen zelf de aanslag moeten betalen.
Dank voor uw reactie en met vriendelijke groet,
Mw M. Nijman

Antwoord:

Geachte heer,

Zoals eerder aangeven is een executeur in beginsel aansprakelijk voor de betaling van de erfbelasting, dus kun je als executeur maar beter de betaling daarvan in eigen regie houden. Vandaar de eerdere aanbevelingen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn