Executestamentair


22 januari 2013

Vraag nummer: 33410

Mijn moeder heeft na het overlijden van mjn vader, mijn zus als executestamentair aangesteld en dat is 20 jaar geleden buiten mij om gebeurd. Een aantal weken nahet overlijden van mijn vader heb ik afstand gedaan van mijn kindsdeel wegens overbedelling en verder niets. Als ik vroeg, hoe gaat het nu verder bji overlijden van u ma? Dan werd het gesprek afgekapt. Mijn zus sprak er ook niet over. Had zij aan moeten vertellen dat zij executestamentair was geworden. Heeft de notairs nooit gevraagd, vindt uw zoon dit goed?

Antwoord:

Geachte heer,

Uw moeder is geheel vrij in de benoeming van een executeur. Uiteraard kan ik niet beoordelen wat betreffende notaris destijds wel en niet heeft gevraagd.Het executeurschap gaat overigens pas spelen na overlijden. Pas na overlijden zal vastgesteld dienen te worden of er een executeur rechtsgeldig is aangesteld en of deze persoon wel executeur wil zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.