executeur verzaakt


8 december 2005

Vraag nummer: 9785  (oude nummer: 7023)

Wat te doen als executeur van testament, opgesteld in 0ctober 2002.
1 de boedelomvang te laag berekent,
2 successieaanvraag verkeerd invult,
3 inzage weigert in administratie van erflater, 4 vordering ( ca 5.000 euro)op een van erfgenamen kwijtscheldt, 5 per erfgenaam 1.000,00 euro achterhoudt als reserve tegen onverwachte gebeurtenissen,
6 spaarrekeningen van erflater onnodig minstens 6 manaden te vroeg afbreekt ,
7 voorschotten uitkeert op voorwaarde van schriftelijke instemming van zijn interpretatie van het testament,
8 weigert ipv van een boedelrekening alle bankafschriften te overleggen etc

hij denkt plaatsvervanger van erflater te zijn en misbruikt het executeurschap op alle mogelijke aspecten'

wat doet men er tegen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op zich vrij simpel: op naar de kantonrechter en hem/haar vragen de executeur te dwingen tot inzage en rekening en verantwoording te geven en eventueel ontslag van de executeur.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.