ex. testamentair


8 maart 2007

Vraag nummer: 10937  (oude nummer: 8987)

Heeft de executeur testamentair een veto-recht, dwz. als de erfgenamen het onderling niet eens kunnen worden, kan de exec. test. dan een veto uitspreken?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De bevoegdheden van de executeur hangen erg af van de bepalingen van benoeming. Over het algemeen heeft de executeur geen bevoegdheden bij de verdeling zelf, tenzij dat nadrukkelijk is toegekend.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.