rechten bij overlijden van tante.


1 februari 2013

Vraag nummer: 33482

Onlangs is mijn tante, een zus van mijn vader, kinderloos overleden. De erfgenamen zijn in principe alle rechte neven en nichten volgens mij. Nu schijnt er een testament te zijn waarvoor een van de nichten executeur is. Zij en nog een ander worden erin benoemd, zeggen ze. Ik heb gevraagd om een kopie maar dat weigeren ze. het gaat om een erfenis van, geschat, rond de 2 ton. Hoe kan ik erachter komen of het juist is wat ze beweert?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Met het overlijdensbewijs kun je bij het centraal testamenten register in Den Haag navragen of er een testament is gemaakt en zo ja bij welke notaris. U kunt dan weer contact opnemen met betreffende notaris, die dan zelf beoordeeld of een kopie aan u wordt afgegeven.

Voor 2003 kon een executeur overigens ook in een codicil worden benoemd en een codicil werd lang niet altijd ingeschreven in het CTR.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.