uitbetaling gelden uit ervenis door executeur


12 juli 2009

Vraag nummer: 12799  (oude nummer: 13404)

Geachte heer/mevrouw,

de executeur welke middels testamentaire beschikking is aangewezen vaag tmij mijn rekeninggegevens aan hem te verstreken ivm het uitbetalen van gelden. Deze zelfde persoon heeft in het verlden aangetoond niet betrouwbaar te zijn met gelden. ik heb tot op heden ok nog geen overzicht van de bodel gezien alsmede de evt. waardebepaling hiervan. Ik kan toch ook zelf zorgdragn voor de aangifte successierechten bij de belastingdienst en/of kan ik de gelden niet beter via de derdengeldenrekening van de notaris aen verlopen?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik zou aan de executeur eerst informatie vragen en hem/haar rekening en verantwoording laten afleggen. Als dat oké is dan kan één en ander verder afgehandeld worden. Welke bevoegdheden de executeur heeft, staat in het testament waarin hij is benoemd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.