verklaring van erfrecht of executule?


24 mei 2005

Vraag nummer: 9242  (oude nummer: 5947)

Als executeur na het overlijden van mijn moeder (vader is al eerder overleden) heb ik te maken met een broer en een zuster die niet reageren op de door de notaris toegezonden verklaring van erfrecht. Ik zie daar sabotage in, aangezien hun gedrag ook in andere opzichten tot die verklaring aanleiding geeft. De notaris gaat op mijn verzoek nu rappelleren. Als de twee dan nog niet reageren, kan de nalatenschap dan toch afgewikkeld worden? Volgens het testament moet een familieveiling gehouden worden voor de roerende goederen. Die is al gepland en moet ook doorgaan omdat het huurhuis ontruimd moet worden. Kan die veiling doorgaan wanneer de twee dan nog niet gereageerd hebben? Mogen zij meedoen? Indien niet ben ik dan gerechtigd zonder toedoen van de notaris hen niet toe te laten?

Antwoord:

Geachte heer,

Laat de notaris gewoon een verklaring van executele opstellen, waarin staat dat u benoemd bent en uw benoeming heeft aanvaard (waarom is dat nog niet geopperd???). Dan kunt u in ieder geval aan de slag.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.