Verplichting executeur


9 september 2014

Vraag nummer: 39817

Is een executeur verplicht een onterfde legitimaris te traceren en in te lichten over overlijden?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar mijn weten in beginsel niet. Een executeur is verplicht de schulden te voldoen en zo lang er nog geen beroep is gedaan op de legitieme is er dus strikt genomen ook geen schuld in deze van de nalatenschap.

Deze executeur doet er wel goed aan om met de erfgenamen te overleggen wat ze willen: nu op zoek, inlichten en termijn stellen, zodat ze direct weten waar ze aan toe zijn of 5 jaar wachten en dus tot die tijd een deel van de erfenis bewaren voor het geval dat.
Aan te raden is een goede boedelbeschrijving te maken en stukken te bewaren in verband met informatie recht legitimaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.