berekening koon executeur onder oude erfwet


19 november 2004

Vraag nummer: 8767  (oude nummer: 4991)

Over welke bedragen wordt bij de afhandeling van de nalatenschap van iemand die in 2002 is overleden het koon voor de excuteur berekend. Ik weet sat het 2,5 % is van de inkomsten en 1,5 % van de uitgaven. Maar wat moet nu precies worden verstaan onder met name se inkomsten. Is dat totaal dat van bankrekeningen en verkoop huis in de nalatenschap komt os alleen bijvoorbeeld rentevergoedingen, terugstorten van belastingen, nutsbedrijven etc., meeropbrengst van de woning ten opzichte van WOZ waarde?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uw vraag houdt vele schrijver en rechters bezig. Uitgangspunt over het algemeen is dat hij zijn loon moet berekenen over de werkzaamhedeb die hij als executeur verricht. Dus bijvoorbeeld de opbrengsten van verkopen die gedaan zijn om legaten of schulden te voldoen (afhankelijk van de gegeven bevoegdheden).

Algemeen: loon mag niet berekend worden over vermogensmutaties, wel over het innen van vorderingen (w.o. bankrekeningen) en het betalen van schulden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.