weigerachtige executeur


7 oktober 2004

Vraag nummer: 8709  (oude nummer: 4770)

De executeur benoemd in het testament van mijn moeder(vader is al langer overleden) weigert mij ook na herhaalde aandringen van de notaris mij informatie te verschaffen. b.v adres broer.Wat kan ik hiertegen doen?Wat zijn mijn rechten als erfgenaam hierin?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De executeur heeft verregaande bevoegheden. Maar hij heeft ook verplichtingen. Die moet hij nakomen. Als hij dat niet doet dan kan u dat eventueel laten afdwingen door de rechter. Ik zou één en ander overleggen met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn