opvragen testament


16 oktober 2016

Vraag nummer: 47780

Ik ben aangesteld als executeur en in het bezit van het testament van de overledene. Er zijn meerdere erfgenamen. Kan ik volstaan met het opvragen van info van CTR waaruit blijkt dat dit het laatste testament is? En hoef ik dan niet langs een notaris?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Van harte is aan te bevelen bij betreffende notaris wel het testament op te vragen of misschien beter nog, een notaris vragen een verklaring van executele op te stellen, zodat die notaris het testament opvraagt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.