huurverplichtingen erven


21 november 2004

Vraag nummer: 8770  (oude nummer: 4996)

toen alleenwonende vader kwam te overlijden eiste de woningverhuurder doorbetaling van de huur door de erven voor een maand .dit om het huis leeg te ruimen. vader overleed toen de huur al betaald was voor de lopende maand en het huis was na 2 dagen leeg zodat er m.i. eigenlijk huur moet worden teruggevorderd. huur eindigt toch met het overlijden van de huurder en huur gaat toch niet over op de erven ? huur betalen wil toch ook zeggen huurgenot verkrijgen? vriendelike groet
wilma van haarlem

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Op zich eindigt de huurovereenkomst niet door het overlijden van de huurder. Is er geen opvolgende mede-huurder, dan eindigt de huur na twee maanden. De erfgenamen kunnen (volgens de wet) de huur opzeggen tegen het eind van de eerste maand na het overlijden van de huurder.

Zolang de huur nog niet is geeindigt, loopt de huur nog. In beginsel zouden (denk ik) de erfgenamen er gebruik van kunnen maken in die tussentijd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.