overlijden executeur


31 augustus 2009

Vraag nummer: 12911  (oude nummer: 13698)

De executeur is sinds kort overleden en een notaris heeft hem tijdelijk bijgestaan.
Is het zo dat deze notaris, die hij gemachtigd heeft, na het overlijden nog gemachtigd is om rekeningen te betalen uit de bankrekening van overleden moeder (langstlevende).
Of moet deze eerst opnieuw benoemd worden als executeur?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Een executeur heefty doorgaans (tenzij anders bepaald) het recht om iemand naast zich óf in zijn plaats te stellen als executeur. Dan is er dus geen sprake van een volmacht. Als de notaris is ingeschakeld als boedelnotaris, dan is er ook geen sprake van een volmacht.

Ik kan het dus niet precies beoordelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.