financiele afhandeling executeur


24 november 2005

Vraag nummer: 9734  (oude nummer: 6929)

In een testament hebben wij bepaald dat onze nalatenschap ten goede komt aan een aantal goede doelen. Omdat wij geen verdere familie hebben willen wij een vriend als executeur testamentair aanstellen. In geval mijn vrouw en ik beide zijn overleden is mijn vraag : Is het de' taak' van de executeur testamentair om ons huis te verkopen en wie zorgt dat het geld (inclusief banktegoed) bij de instanties zoals beschreven in ons testament terecht komt.

Antwoord:

Geachte heer,

Dat hangt af van de vraag welke bevoegdheden de executeur heeft 'meegekregen'. Over het algemeen is het zo dat de executeur goederen kan verkopen indien dat nodig is ter betaling van schulden. Is dat niet het geval, dan is het zeer de vraag of de executeur zonder medewerking van de erfgenamen registergoed kan overdragen.

Uiteraard moet de executeur rekening en verantwoording afdragen en is deze verplicht ervoor de zorgen dat de juiste personen de juiste goederen of gelden krijgen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn