Welke onkosten mag de executeur declararen.


4 april 2018

Vraag nummer: 54504

Mag een executeur als onkosten ook de verlofdagen opvoeren die hij/zij opgenomen heeft voor de noodzakelijke werkzaamheden? Zo ja, wat is hiervoor een redelijk bedrag?

Antwoord:

Geachte heer,

De kosten zullen in redelijkheid dienen te zijn gemaakt. Het is een algemene omschrijving die de wet geeft, maar niet alle onkosten komen voor vergoeding in aanmerking. Doorgaans wordt gesproken over de onkosten zoals telefoon, correspindentie enzovoort. Daarnaast ois sprake van een loon indien het testament niet anders bepaalt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.