Wie controleert de Executeur ?


22 juli 2003

Vraag nummer: 7942  (oude nummer: 2832)

Wie controleert de Executeur Testementair (ET) type 3 (met alle bevoegdheden)? Oftewel, het toetsen van de ET op het naar behoren uitvoeren van het testament. De ET zou bijvoorbeeld kunnen besluiten onwetende erfgenamen niet op de hoogte te stellen van de nalatenschap. Is het niet zo dat de ET het uitvoeren van de testamentaire nalatenschap nog ergens dient af te melden? Ik hoor graag uw reactie. Alvast dank!

M.vr.groet,
Peter Drost

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw Drost,

Een executeur die ook het beheer heeft moet aan het einde van zijn beheer rekening en verantwoording afleggen. Verder moet de executeur aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak geven.

De kans dat een erfgenaam niet op de hoogte wordt gesteld is aanwezig, doch niet zeer groot. Een executeur wordt benoemd in een testament. In een testament staan ook de erfgenamen benoemd. Een link tussen de executeur en de erfgenamen is dus snel gelegd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.