Executeursloon


17 augustus 2014

Vraag nummer: 39390

Mijn vader is in 2001 overleden, hij benoemde mij tot executeur testamentair en kende het executeursloon onder het oude recht aan mij toe. Nu is het testament nog steeds niet afgewikkeld, kan ik nog steeds aanspraak maken op dit loon?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Naar mijn weten was het wettelijk loon onafhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden, maar uiteraard kan ik vanaf deze plaats niet beoordelen of u daar nog recht op hebt. De executeur is degene die de nalatenschap namens de erfgenamen afwikkelt en in de wet staat omschreven wanneer de taak van de executeur eindigt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.