benoeming nieuwe executeur


3 april 2012

Vraag nummer: 28021

als de executeur genoemd in het testament is vooroverleden en de erflater is er voor zijn eigen dood niet meer aan toegekomen een nieuwe executeur te benoemen, wie mag dan een nieuwe executeur aanwijzen (de erfgenamen? de Kantonrechter?)

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Indien er geen voorziening is getroffen in het testament, dan zal ik neem ik aan dus geen executeur optreden in betreffende nalatenschap. De kantonrechter kan een andere executeur benoemen, maar alleen als die mogelijkheid in het testament is gegeven.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn