erfenis broer overleden in Canada


3 september 2009

Vraag nummer: 12925  (oude nummer: 13730)

Op 11 mei 2008 is in Canada overleden mijn broer die daar bijna 60 jaar heeft gewoond doch nog steeds de nederlandse nationaliteit bezat.
Hij is niet getrouwd geweest en heeft geen nakomelingen nagelaten.
Bij testament heeft hij z'n broers en zusters in Nederland tot zijn erfgenamen benoemd.
Zijn beide beste vrienden zijn tot executeur benoemd.
Er is een huis met land en bos.
In Nederland is het zo dat na taxatie een voorstel komt met koopprijs.Men kan zich dan beraden of de prijs redelijk is.Mocht een en ander accoord zijn dan moeten de erfgenamen toch een volmacht tekenen en hun bank-c.q.postbankrekening opgeven.
De executeurs zijn toch alleen maar bemiddelaar en niet eigenaar?
Wilt U dit eens voor mij en mijn familie onderzoeken en ons hierover berichten?
Met vriendelijke groeten,
Anoniem

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uiteraard moet eerst worden vastgesteld welk recht van toepassing is. Bij onroerend goed is dat doorgaans het recht van het land waar het zich bevindt. Voorts is het naar Nederlands recht zo dat de bevoegdheid van de executeur afhangt van de bij de benoeming (in het testament) gegeven bevoegdheden.
Er wordt verschillend over de bevoegdheid tot verkoop en levering van een executeur gedacht. Doogaans (mede afhankelijk van de benoemingsbepalingen) treden zowel de executeur als de erfgenamen op bij de verkoop en levering.

Gezien de complexheid van één en ander raad ik u van harte aan langs een notaris te gaan voor informatie en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.