bevoegdheden executeur/afwikkelingsbewindvoerder


3 december 2009

Vraag nummer: 13253  (oude nummer: 14482)

Ik ben executeur/afwikkelingsbewindvoerder met de meest ruime bevoegdheden.
Vraag : nalatenschap 5 erfgenamen. 1 erfgenaam werkt niet mee.
Kan excecuteur/afwikkelingsbewindvoerder voorschot aan 4 erfgenamen uitkeren en het bedrag van 1 erfgenaam op de rekening erven van laten staan.
Die ene erfgenaam wil niks hoeft niks etc.
Kan de executeur/afwikkelingsbewindvoerder verder alles afhandelen en 4 erfgenamen hun deel doen toekomen en de rest als onverdeelde boedel beschouwen

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als je concludeert dat de executeur bevoegd is tot verdeling (op grond van het afwikkelingsbewind), dan zou je dus ook daadwerkelijk een verdeling kunnen vaststellen. Dat is niet helemaal onbesproken. Misschien dus een idee om de Kantonrechter te vragen om óf betreffende erfgenaam te verplichten tot medewerking óf goedkeuring te geven voor de door u voorgestelde afwikkeling.

Voor het overige raad ik u van harte aan dit punt ook (even) kort te sluiten met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.