vordering op schuld vereffenen bij executeur moeder


9 oktober 2013

Vraag nummer: 35887

Vader laat in 2009 zoon en moeder na als erfgenamen voor gelijke delen. Moeder krijgt 75 % en zoon 25 % over de totale nalatenschap van pa. Zoon aanvaard zuiver en moeder komt bijna 5 jaar later te overlijden, maar heeft een executeur aangewezen buiten de familie. Zoon wil nu uit de beschikbare contanten en redelijk voorschot van de executeur ontvangen, voordat deze de bankrekening kan gaan plunderen. Executeur is een foute linkerd en dus wil de zoon op € 5000,- na, alle contanten uit moeders spaarrekening hebben. Dit is +/- 10 % van de werkelijke uiteindelijke definitieve opvorderbare schuld. Zoon stuur de executeur schriftelijk en aangetekend een verzoek tot het betalen van een voorschot op zijn totale vordering ad € 40.000 op een totale schuldvordering van € 400.000. Kosten en erfbelasting is na overlijden door moeder betaald.. Zoon wil de kostenvrij erflating van vader afschermen tegen misbruik door de executeur. Moet de executeur gehoor geven aan dit verzoek op een voorschot van aantoonbaar 10 % van de totaal openstaande schuld ?

Antwoord:

Geachte heer,

Afhankelijk van de inhoud van het testament van vader, zou de vordering op moeder thans opeisbaar is. Die vordering zou in ieder geval opgeeist kunnen worden bij de executeur. Verder heeft de executeur veel bevoegdheden maar ook verantwoordelijkheden en verplichtingen. Daar kun je een executeur ook op aanspreken. Als een executeur niet aan zijn verplichtingen voldoet, kun je zelfs naar de rechter stappen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.