erfenis in eval van bijstandsuitkering


29 november 2015

Vraag nummer: 44383

Iemand die een bijstandsuitkering ontvangt, heeft recht op een erfenis, van bv. 25000 euro. Hij wil slechts een klein gedeelte hiervan, zeg 3000 euro. De rest wil en krijgt hij ook niet. Is deze konstruktie van invloed op zijn uitkering ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De hoogte van de verkrijging kan zeker invloed hebben op de hoogte van de uitkering. De uitkerende instantie kan u daar mee over vertellen. In hoeverre slechts een gedeelte van het total verkregen kan worden, kan ik moeilijk vaststellen. Misschien is sprake van een erfstelling én een legaat.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.