bekostigen uitvaart


7 april 2005

Vraag nummer: 9189  (oude nummer: 5834)

mijn zoon ligt op sterven. Hij heeft geen uitvaartverzekering. De erfenis bestaat zeer waarschijnlijk uit schulden. De kosten van de uitvaart worden dan kennelijk op mij verhaald. Nu ben ik van plan de uitvaart maar te regelen.
de vraag is nu: Kan ik (in overleg met mijn zoon) geld van zijn rekening pinnen en delen van zijn inboedel verkopen om de begrafenis te bekostigen, zonder dat er problemen ontstaan als ik later de erfenis wil verwerpen?

Antwoord:

Geachte heer,

Strikt genomen heeft alles wat tijdens het leven door u zoon nog wordt gedaan geen invloed op de situatie na overlijden. Fiskaal kan dat anders zijn. Ik kan u niet goed een advies geven, omdat van mij wordt verwacht de officiele weg te bewandelen. Strikt genomen kan dus alleen door de erfgenamen na overlijden over de nalatenschap beschikt worden. Als je verwerpt, dan ben je geen erfgenaam.

Resteert: dat uw zoon een testament maakt waarin hij u tot executeur aanwijst!!!

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.