Bevoegdheden executeur


29 september 2003

Vraag nummer: 8054  (oude nummer: 3128)

Indien een van de kinderen als testementair executeur is aangewezen door de erflater. Welke bevoegdheden heeft deze? Doet hij/zij zijn werk in opdracht van de gezamelijke erfgenamen en kunnen deze erfgenamen afspreken wat de testementair exicuteur kan en mag.

Antwoord:

Geachte heer,

De bevoegdheden van een executeur hangen af van wat de erflater daarover heeft bepaald in een testament (of codicil van voor 1 januari 2003). Volgens het nieuwe erfrecht heeft de executeur verregaande bevoegdheden. Hij treedt op als vertegenwoordiger van de erfgenamen. De erfgenamen kunnen dus ook niet afspreken wat de executeur wel en niet mag.
Het is overigens niet zo dat de erfgenamen helemaal buiten de lijnen staan. Voor de daadwerkelijke verdeling zijn de erfgenamen over het algemeen nog wel bevoegd.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.